Peiling: meer specifieke aandacht nodig voor BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder

Resultaten en aanbevelingen

Uit een peiling onder BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder blijkt dat meer specifieke aandacht nodig is voor deze groep op het gebied van ontmoeting, zichtbaarheid en binnen zorg en welzijn. Ruim 100 respondenten lieten dit weten in antwoord op de vragenlijst van Movisie, Roze 50+, ANBO en COC Nederland. Welke bevindingen heeft de peiling opgeleverd?

De perspectieven en ervaringen van zwarte, inheemse en alle mensen van kleur (BIPOC: Black, Indigenous, People of Color) zijn in onderzoeken nog vaak ondervertegenwoordigd. Dat geldt ook als gaat over BIPOC lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse (lhbti+) personen van 50 jaar en ouder. Middels een peiling wilden Movisie, Roze 50+ Nederland, ANBO en COC Nederland te weten komen hoe het gaat met deze groep. De peiling kon tussen juni en oktober worden ingevuld. Respondenten werden bevraagd op thema’s als ontmoeting, zichtbaarheid en zorg en welzijn. Met de reacties op de peiling kunnen we eerste conclusies trekken en kunnen we aanbevelingen doen voor wat nog beter of anders kan om deze groep te ondersteunen.  

‘Weinig diversiteit in aanbod waar ik mij echt op mijn gemak voel’

In Nederland worden veel ontmoetingsactiviteiten georganiseerd voor de lhbti+ gemeenschap. Uit de peiling blijkt onder de respondenten ook een grote behoefte aan ontmoeting. Veel van deze respondenten (52%) laten echter weten dat het aanbod in ontmoetingsactiviteiten ontoereikend is voor hen. Dan bedoelen respondenten specifiek aanbod voor oudere BIPOC lhbti+ personen. Ook zouden ze zich meer op hun gemak willen voelen. Bij veel activiteiten is ‘het merendeel van de bezoekers nog steeds wit’, terwijl BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder ook aangeven in contact te willen komen met andere BIPOC personen.

Onvoldoende zichtbaar

De respondenten hechten veel waarde aan zichtbaarheid. Meer dan de helft (52,5%) van hen vindt het belangrijk dat andere mensen weten dat ze zich identificeren als lhbti+ persoon. BIPOC lhbti+ personen zijn momenteel niet voldoende zichtbaar, geeft een grote meerderheid (72,7%) van de respondenten aan. Dit kan beter bijvoorbeeld door bekende rolmodellen en meer aandacht in media. ‘Er zijn mensen die ook bang zijn om zichtbaar te worden, de Nederlandse samenleving is toch niet zo tolerant als gezegd wordt’, aldus een respondent. 

‘Het moet niet uitmaken dat ik een kleur heb en dat ik lesbisch ben’

Veel respondenten (60,8%) zijn bekend met de Roze Loper, een certificaat voor lhbti+ vriendelijke zorg. Uit vragen over zorg werd duidelijk dat respondenten veel behoefte hebben aan aandacht voor het lhbti+ zijn en de etnische/culturele achtergrond binnen zorg en welzijn. Dat respondenten zich nog niet altijd erkend en gezien voelen blijkt uit de toelichtingen. ‘Ik wil bij hulpverleners ook graag mezelf kunnen zijn, maar merk dat dit vaak niet kan’, aldus een respondent. 

‘De signalen uit deze peiling zijn dusdanig concreet en deels zorgelijk dat ze voldoende aanleiding geeft voor vervolgacties’, aldus Simon Timmerman namens Movisie. In het slot van de publicatie worden aanbevelingen gedaan om een uitgebreider vervolgonderzoek te doen naar de situatie van BIPOC lhbti+ personen van 50 jaar en ouder. Ook kan werk worden gemaakt van het uitbreiden en/of inclusiever aanbod van ontmoetingsactiviteiten, inzetten op meer zichtbaarheid en specifieke aandacht binnen zorg en welzijn.