Peiling: Uitdagingen en vraagstukken rondom basisvaardigheden

Waar hebben professionals behoefte aan?

20 december 2021

Welke vraagstukken en uitdagingen komen professionals tegen op het terrein van basisvaardigheden? Om hun behoeften in kaart te brengen heeft het Expertisepunt Basisvaardigheden in 2021 aan de hand van een vragenlijst een peiling uitgezet. De antwoorden hierop zijn gebundeld in een rapportage.

De inzichten zijn gebruikt om te bepalen welke thema’s extra aandacht en onderzoek verdienen. Denk aan het kiezen van thema's voor kennisateliers, werkbezoeken en andere activiteiten en producten van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

De peiling is door 187 personen ingevuld uit verschillende doelgroepen die zich inzetten voor en/of werken met personen met beperkte basisvaardigheden. Dit zijn professionals uit onderwijs en welzijn, beleidsmakers, vrijwilliger, wetenschappers, werkgevers en ervaringsdeskundigen.

Benieuwd naar de resultaten? 

Download de rapportage