Perspectief op echt meedoen

Een verkenning van vernieuwende combinaties van Wmo en andere wetten

21 december 2012

In deze verkenning staan concrete voorbeelden van gemeenten die meerdere wettelijke kaders verbinden bij het realiseren van activerend aanbod voor kwetsbare mensen.

Door middel van interviews zijn vervolgens relevante activiteiten van de landelijke organisaties geïnventariseerd, is gevraagd naar knelpunten en mogelijke oplossingen en zijn de resultaten van deïnventarisatie onder gemeenten gecheckt.

Auteur
Brink, C.; Verschelling-Hartog, M.
Jaar
2008
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
31