Perspectief voor oudere werklozen?

Dienstverlening aan oudere (45+) bijstandsgerechtigden

21 oktober 2013

De Inspectie heeft onderzocht in hoeverre de dienstverlening door gemeentelijke klantmanagers bijdraagt aan het vergroten van de kansen voor oudere werklozen (45+) in de bijstand, op de arbeidsmarkt. Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om voor bepaalde groepen specifiek beleid te voeren.

Uit het onderzoek blijkt dat 16 procent van de gemeenten specifiek beleid voor oudere werklozen heeft. De manier waarop gemeenten oudere bijstandsgerechtigden helpen aan het werk te komen is onvoldoende effectief. Er wordt weinig rekening gehouden met de specifieke ondersteuning die nodig en doeltreffend is voor de grootste groep oudere bijstandsgerechtigden die ver af staat van de arbeidsmarkt.

Bron

www.rijksoverheid.nl

Klik hier om deze nota te downloaden (pdf)

Auteur
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Jaar
2013
Uitgever(s)
Inspectie SZW, Directie Werk en Inkomen
Type
Verslag
Pagina's
44