Pleit voor vitaliteit

Een wegwijzer voor human resources

21 december 2012

Werkt u als HRM-functionaris in de sector zorg en welzijn en wilt u meer vitaliteit in uw organisatie? Deze wegwijzer helpt u om een organisatie te creëren waarin energie, plezier en passie dagelijkse praktijk zijn.

Wat is vitaliteit? En wat kunt u er als HRM-functionaris mee? In deze wegwijzer worden vier dimensies geïntroduceerd die van belang zijn voor een vitale organisatie. Bij deze vier dimensies worden verschillende instrumenten en activiteiten benoemd die u als HRM-functionaris kunt gebruiken om de organisatie vitaler te maken. In het tweede deel vindt u extra ideeën en hulpmiddelen om de vitaliteit in uw organisatie te vergroten of te versterken.

Auteur
Kluft, M.
Jaar
2012
Uitgever(s)
Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
48