Popular Education

Afghaanse en Somalische Nederlanders hebben een slechtere psychische en lichamelijke gezondheid dan autochtone Nederlanders. Ze doen vaker een beroep op zorgvoorzieningen en vinden dat ze onvoldoende regie over hun leven hebben. Dit project wil de gezondheidsachterstanden bij de Somalische en Afghaanse Nederlanders verminderen door de gemeenschap te versterken en het individu. Het project maakt hiervoor gebruik van de interventie Popular Education.

Omdat de activiteiten over bijvoorbeeld roken, gezond eten en andere aan gezondheid gerelateerde onderwerpen aansluiten bij de cultuur van de Afghaanse en Somalische Nederlanders zelf, zoals kunst, muziek en drama, stimuleren deze activiteiten de creativiteit gemeenschappen van binnenuit. Voor de continuïteit van het proces is een hoge mate van participatie vereist. Het gaat om een gezamenlijke inspanning die gericht is op de groep en niet op individuele oplossingen voor problemen. Een aantal sleutelfiguren is getraind in de techniek van Popular Education. Zij kunnen sneller de dialoog aangaan om zo tot de kern van de echte problemen te komen. De gemeenschap maakt een gezamenlijke keus welke onderwerpen belangrijk zijn om aan te pakken; dit wordt niet van bovenaf opgelegd. In deze twee aspecten van cultuur en gemeenschap ligt de kracht van het project.

Deze training is ontwikkeld in het kader van het project Betere gezondheid voor Somalische en Afghaanse Nederlanders (vanuit het programma van FondsNutsOhra, ‘Gezonde toekomst dichterbij’, dat projecten stimuleert die een bijdrage leveren aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden, FNO, 2016-2018).

Download de volledige publicatie