Population Ageing & the Voluntary Sector

Key Figures Projected Trends

10 april 2014

Rapport waarin wordt nagegaan hoe het vrijwilligerswerk anno 2033 in Groot-Brittannië er uit kan komen te zien, waarbij vooral gekeken is naar trends in het vrijwilligerswerk in de context van een vergrijzende samenleving.

Hoewel geschreven voor Groot-Brittannië zijn veel van de beschreven ontwikkelingen ook relevant voor Nederland.

Bron

Auteur
Beach, B.; McKenzie, D.
Jaar
2014
Uitgever(s)
Commission on the Voluntary Sector & Ageing
Type
Publicatie
Pagina's
120