De positie van christelijke LHBTI’s versterken

Door beleid, activiteiten en het stimuleren en faciliteren van het gesprek

25 november 2020

Negatieve opvattingen over LHBTI’s binnen sommige christelijke geloofsgemeenschappen maken dat christelijke LHBTI’s zich in een extra kwetsbare positie bevinden. Denk aan een verhoogde kans op eenzaamheid of suïcide en problemen met zelfacceptatie. Wat kun je doen als (burgerlijke) gemeente? Deze handreiking bevat kennis, tips en voorbeelden uit de praktijk om te helpen het gesprek te faciliteren en stimuleren. Zonder inbreuk te maken in de kerkelijke sfeer.

De Nashville-verklaring leidde in 2019 tot veel discussie in de media en binnen geloofsgemeenschappen. Onlangs ontstond er commotie in de media nadat minister Slob omstreden uitspraken deed over religieuze scholen en homoseksualiteit. Wat weten we over christelijke LHBTI’s? En wat kun je als gemeente doen? In deze handreiking vind je vier adviezen, aangevuld met voorbeelden uit de praktijk.