De positie van lhbti+ personen met een beperking versterken

Lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse (lhbti+) personen met een beperking krijgen vaak te maken met letterlijke en figuurlijke drempels waar lhbti+ personen zonder beperking niet mee te maken krijgen. In de handreiking ‘De positie van lhbti+ personen met een beperking versterken’ lees je meer over de knelpunten waar deze groep mensen mee te maken krijgt en hoe je als gemeente, organisatie of sociaal professional meer rekening kunt houden met hun behoeften.

Hoeveel lhbti+ personen met een beperking er precies zijn in Nederland is niet bekend. Wel bekend is dat in totaal meer dan 2 miljoen mensen in Nederland een beperking hebben. Onder de hele bevolking is 4 tot 7% lhbti+. Op basis van deze cijfers zouden er in Nederland zeker tussen de 80.000 en 140.000 lhbti+ personen met een beperking zijn.

Diverse groep

Lhbti+ personen met een beperking zijn een diverse groep mensen met veel verschillende ervaringen. Dit betekent dat hun behoeften onderling ook sterk zullen verschillen. Een blinde homoseksuele cisgender man zal andere dingen nodig hebben dan een trans vrouw met een dwarslaesie, en een non-binaire, aseksuele persoon met autisme zal wéér andere behoeften hebben. 

Niet altijd toegankelijk

Toch zijn er enkele belemmeringen die veelvoorkomend zijn onder de diverse groep lhbti+ personen met een beperking. Aan de ene kant ervaren zij knelpunten binnen lhbti+ gemeenschappen. Zo zijn activiteiten gericht op lhbti+ personen bijvoorbeeld niet altijd toegankelijk voor personen met een beperking en zijn lhbti+ personen met een beperking minder zichtbaar dan personen zonder beperking. Ook binnen het lokaal Regenboogbeleid is nog weinig specifieke aandacht voor de behoeften van lhbti+ personen met een beperking. Wat ook geldt is dat activiteiten en beleid gericht op mensen met een beperking niet altijd zijn ingesteld op lhbti+ personen. Zo zijn sekse-, seksuele- en genderdiversiteit niet altijd bespreekbaar met zorg- en welzijnsprofessionals. 

Ervaringsdeskundigen betrekken

Gemeenten, organisaties en sociaal professionals kunnen bijdragen aan het versterken van de positie van lhbti+ personen met een beperking. Bijvoorbeeld door ervaringsdeskundigen te betrekken bij beleid, oog te hebben voor de toegankelijkheid van evenementen, of door seksuele-, sekse- en genderdiversiteit én beperkingen en chronische ziektes bespreekbaar te maken. Zij kunnen deze handreiking gebruiken om meer te weten te komen over manieren om dat te doen.

Download de handreiking