Position paper Gendersensitief beleid bij gemeenten

15 juni 2015

Vrouwen en mannen hebben het min of meer even druk, alleen besteden mannen het grootste deel van de week (32 uur) aan taken die een inkomen opleveren, terwijl vrouwen het grootste deel van de week (30 uur) besteden aan taken die géén inkomen opleveren. In hoeverre draagt mantelzorg als onderdeel van de onbetaalde arbeid bij aan de ongelijke verdeling?

In dit position paper is recent onderzoek verzameld over de verdeling van (mantel)zorgtaken tussen mannen en vrouwen. Ook beschrijven de auteurs het resultaat van een rondgang langs gemeenten over de implicaties in de praktijk van het gedecentraliseerde beleid voor de M/V verdeling van zorg en arbeid. Op basis daarvan en van de input vanuit de Nederlandse Vrouwen Raad, Atria, Mezzo en Movisie wordt in het paper vervolgens een start gemaakt met het antwoord op de vraag hoe we de taken op het gebied van zorg en werk zo goed mogelijk kunnen verdelen.

Dit position paper vormde uitgangspunt voor een expertmeeting op 11 juni 2015 georganiseerd door de Nederlandse Vrouwen Raad ism Atria, Mezzo en Movisie. Tijdens deze bijeenkomst  zijn de oplossingsrichtingen verder onderzocht. Zie ook het persbericht.