Praatplaten: een betere toegang tot het sociaal domein

Uit het Verbetertraject Toegang sociaal domein komen 4 hoofdlijnen naar voren die toegangsbreed van belang zijn: menselijke maat, uitvoeringskracht, samenhang en veranderopgave. De praatplaten hieronder geven de uitgangspunten van de 4 hoofdlijnen weer. VNG & Movisie hebben ook een algemene praatplaat gemaakt over de verbetering van de toegang.