De praktijk van het mantelwerk

Een onderzoek naar de werkzame bestanddelen van het persoonsgebonden budget in de mantelzorg.

21 december 2012

In 'De praktijk van het mantelwerk' onderzoekt de Universiteit Utrecht in opdracht van MOVISIE de werking van het Persoonsgebonden Budget (PGB). Op welke manier worden mantelzorgers ondersteund of belemmerd door het PGB? De onderzoekers stellen vast dat het PGB de mantelzorger in vele opzichten ondersteunt bij het verlenen van zorg, maar een goede aansluiting op professionele zorg is geboden.

Dit rapport is het resultaat van het eerste onderzoek in het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van het project ‘Effectieve interventies in de sociale sector’. Dit project valt onder het programma ‘Beter in Meedoen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Auteur
T. Knijn; E. Grootegoed; B. Da Roit; M. Willemse
Jaar
2009
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Boek
Pagina's
112