Praktijkbeschrijving: Samen Sterk zonder Stigma

7 november 2018

In deze praktijkbeschrijving lees je werkvormen, bevindingen en tips over hoe je kunt werken aan destigmatisering in de wijk. Samen Sterk zonder Stigma kreeg subsidie van ZonMw om samen met lokale ervaringsdeskundigen en cliënten van ggz en/of Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen (RIBW), hierover in gesprek te gaan met inwoners, vrijwilligers en professionals in de wijk. We bekijken hun ervaringen daarbij en de lessen die we daaruit kunnen trekken.

Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid vanwege psychische problemen wonen steeds vaker thuis. Net als ieder ander willen ze graag meedoen in de maatschappij, hun bijdrage leveren, gezien worden en waardering ontvangen. In de praktijk blijkt het voor hen vaak moeilijk om aansluiting te vinden. Wat kun je als sociaal professional, gemeente of ervaringsdeskundige doen om ook mensen met een psychische kwetsbaarheid welkom te laten voelen? Hoe kom je samen tot een buurt voor iedereen: waar iedereen welkom is en mee mag en kan doen? Het project heeft een aanpak opgeleverd waarmee elke gemeente met een aanpak voor stigmabestrijding aan de slag kan.

Download de volledige publicatie