Preventie en aanpak ouderenmishandeling

Een handreiking voor de gemeente

14 juni 2016

Een goede aanpak van ouderenmishandeling vraagt een integrale aanpak met preventie, signalering en verbinding met andere beleidsterreinen. Naast de G32 zijn gemeenten uit de regio verantwoordelijk voor het opstellen van een gedegen aanpak. 

Update september 2018

Om gemeenteambtenaren te helpen bij het opstellen van een concreet plan komt in deze handreiking aan bod:

  • Hoe pak je als gemeente ouderenmishandeling aan?
  • Met welke partijen dien je als gemeente samen te werken?
  • Aan welke beleidsterreinen raakt deze problematiek?
  • Welke wetgeving maakt aanpak van ouderenmishandeling mogelijk?
  • Wat is de rol van Veilig Thuis?
  • Wat kunnen sociale wijkteams doen?

Van belang is de aanpak van ouderenmishandeling zoveel mogelijk in het ‘normale’ gemeentelijke beleid te integreren. Onder meer omdat ouderenmishandeling raakvlakken heeft met verschillende beleidsterreinen waarmee een gemeente zich bezig houdt.

Geweld kan bijvoorbeeld voortkomen uit onmacht die mantelzorgers ervaren. In dat opzicht ligt samenwerking met mantelzorgondersteuning (welzijn) voor de hand. En bij financiële uitbuiting (vaak voorkomend bij eenzaamheid) hebben ook maatschappelijke partners, zoals banken, notarissen en politie een rol.

RegioAanpak Veilig Thuis

De handreiking is een product van het programma RegioAanpak Veilig Thuis, waarin de VNG en de Federatie Opvang samenwerken. Doel van het programma is gemeenten en instellingen te ondersteunen bij het maken van goed beleid en het versterken van de kwaliteit van de keten van signalering, preventie en opvang rond huiselijk geweld.

Bron

vng.nl

Download de handleiding Preventie en aanpak ouderenmishandeling (pdf) op de website van de VNG.

Download