Preventie suïcidaal gedrag allochtone meiden

Kennis in kaart

21 december 2012

In dit rapport vindt u kennis die Movisie heeft verzameld over suïcidaal gedrag onder allochtone meiden en de preventie daarvan. In het rapport komen vijf vragen aan bod.

  1. Welke problemen liggen ten grondslag aan het suïcidaal gedrag van meisjes met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaans achtergrond?
  2. Welke rol speelt de problematiek van suïcidaal gedrag in de belevingswereld van meiden met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaans achtergrond en op welke manier dient informatie over deze thematiek te worden aangeboden via internet?
  3. Wat duidt mogelijk op suïcidaal gedrag? Van welke signalen dienen sleutelfiguren kennis te hebben om in te grijpen bij suïcidaal gedrag bij deze meisjes en wat moeten zij vervolgens met deze signalen doen? Wat kunnen meisjes doen wanneer zij dit signaleren bij andere meisjes?
  4. Wat houdt meiden met Turkse, Marokkaanse of Hindoestaans achtergrond tegen om hulp te zoeken bij de problemen die ten grondslag liggen aan suïcidaal gedrag? Wat bevordert dat zij hulp zoeken?
  5. Op welke plekken kunnen allochtone meiden die suïcidaal gedrag vertonen terecht voor hulp? Naar welke organisaties zouden zij verwezen moeten worden?

De vragen worden beantwoord aan de hand van o.a. literatuuronderzoek, focusgroepen en interviews met de doelgroep én experts.

Auteur
Felten, H.; Pierik, C.
Jaar
2011
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
32