De preventieve werking van sociaal werk

24 maart 2017

Vanuit de Thematranche Welzijn binnen het programma In voor zorg! gingen negen lokale sociaalwerk-organisaties met elkaar aan de slag om twee vragen te beantwoorden:

  • Wat leren we van lokale aanpakken en individuele verhalen over de preventieve werking van sociaal werk?
  • Wat zegt dit over de maatschappelijke meerwaarde van sociaal werk?

Ze wilden deze vragen beantwoorden om zelf beter te leren hoe aanpakken precies werken. Maar ook om uitvoerende professionals, beleidsmakers, managers, onderzoekers en belangstellende inwoners van inspiratie te voorzien.

Met behulp van de methode van de Effectencalculator werden 36 ervaringsverhalen van inwoners besproken en geanalyseerd. In deze rapportage leest u alles over de resultaten, de verschillende aanpakken, de casussen en over de methode van de Effectencalculator.

Auteur
Berg, B. van den (In voor zorg!), Deuten, J. (onderzoeker), Weegen, S. van der (In voor zorg!), Bosch, A. van den (Movisie), Mateman, H. (Movisie) en Meij, M. van der (Sociaal Werk Nederland)
Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
30