Preventiewaaier voor gemeenten

De rol van gemeenten in preventie rond kwetsbaarheid

In deze preventiewaaier komt de rol van gemeenten met betrekking tot preventie rond kwetsbaarheid aan de orde.

Deze waaier gaat over preventie en wat u daar als gemeente rechtstreeks aan kunt bijdragen. Gemeenten hebben de wettelijke verantwoordelijkheid voor regelingen en voorzieningen die bijdragen aan zelfredzaamheid, participatie en zo nodig wonen en bescherming van hun inwoners. Van jong tot oud. Zij financieren een sociale basisinfrastructuur en organiseren de beschikbaarheid van maatwerkondersteuning, schuldhulp, arbeids(re)integratie.

In deze publicatie heeft Movisie een aantal belangrijke domeinen benoemd. Daarin staat waarom het mensen helpt zo zelfstandig mogelijk te zijn en wat het inhoudt. En er is steeds een voorbeeld  opgenomen van een gemeente die er mee aan de gang is.