Productencatalogus Drie Decentralisaties

Overzicht met producten en diensten van de VNG en anderen voor de ondersteuning van de decentralisaties in het socialel domein

28 oktober 2013

De VNG heeft in een handig overzicht voor gemeenten (bestuurders en vooral ambtenaren) het aanbod aan kennis, expertise en ondersteuning gebundeld voor de drie decentralisties.

Het overzicht is in vier onderwerpen verdeeld:

  • Decentralisaties in het algemeen
  • Jeugd en passend onderwijs
  • Van AWBZ naar Wmo
  • De Participatiewet

Per onderwerp zijn beleidsnota's, ledenbrieven, verslagen, handreikingen, websites, rapporten, trainingen en meer in kaart.

Auteur
VNG (samenst.)
Jaar
2012
Uitgever(s)
VNG
Type
Publicatie
Pagina's
36