Profiel Informele Onafhankelijke Cliëntondersteuners

Wat kunnen ze en wat doen ze?

17 februari 2017

Beschrijving van taken en competenties voor de informele onafhankelijke cliëntondersteuner.

Dit profiel beschrijft alle mogelijke taken die de informele cliëntondersteuner kan oppakken en beschrijft welke competenties hij of zij daarvoor nodig heeft. De afzonderlijke taken en competenties vormen bouwstenen waarmee organisaties en gemeenten zelf hun eigen functieprofiel van de informele onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen samenstellen.

Zij kunnen het profiel daarnaast gebruiken in discussies over de profilering en positionering van informele onafhankelijke cliëntondersteuning, bij werving en selectie, voor voorlichting aan toekomstige informele onafhankelijke cliëntondersteuners en om na gaan op welke onderdelen bij- en nascholing nodig is.

Iedereen in Nederland met een ondersteuningsvraag heeft recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor veel gemeenten en aanbieders is het zoeken naar de invulling van deze functie, blijkt uit onderzoek van VNG en Movisie. Die invulling verschilt dan ook per gemeente. Vooral de positie van de informele cliëntondersteuner is niet altijd duidelijk. Dit profiel is een eerste aanzet om daar meer duidelijkheid in te scheppen. Het is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met en input van verschillende organisaties die met informele cliëntondersteuners werken. Daarnaast zijn de Vereniging NOV en de beroepsorganisatie van formele onafhankelijke cliëntondersteuners, de BCMB, geraadpleegd. Het is een beschrijving geworden die goed aansluit op de praktijk en waarmee organisaties die cliëntondersteuning aanbieden goed mee uit de voeten kunnen.

Dit is voor het eerst dat op landelijk niveau een beschrijving wordt gegeven van een vrijwilligersfunctie. Dit betekent dat dit profiel aanleiding kan zijn voor verdere discussie over de rol en de waarde van informele onafhankelijke cliëntondersteuners in het sociaal domein. De ontwikkelingen op dit terrein zal Movisie blijven volgen en de makers zullen het profiel aanscherpen als het nodig is.

We horen graag uw opmerkingen en/of aanvullingen op het profiel. U kunt deze sturen naar Sonja Liefhebber: s.liefhebber@movisie.nl.

Lees ook de Handreiking Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Een inspiratie voor gemeenten om professionele én informele cliëntondersteuning optimaal in te zetten.