Profielschets Pedagogische Civil Society

Deze profielschets definieert wat de jeugdmaatschappelijk werkers van het CJG Ede onder de pedagogische civil society verstaan en wat de visie, rol, taken, activiteiten en werkzaamheden van de jeugdmaatschappelijk werkers hierbij zijn.

Dit wordt geconcretiseerd aan de hand van een voorbeeld uit de praktijk. Tot slot beschrijft de profielschets welke competenties de jeugdmaatschappelijk werkers nodig vinden om te kunnen werken aan het versterken van de pedagogische civil society. Movisie heeft vervolgens een aantal kaders toegevoegd voor meer achtergrondinformatie. Hiermee is de profielschets een voorbeeld en inspiratie voor professionals, organisaties en gemeenten, die werken aan het versterken van de pedagogische civil society.

De jeugdmaatschappelijk werkers kwamen tot deze profielschets naar aanleiding van actieonderzoek. Lees het rapport 'Actieonderzoek: De wijk in?!'.

Download de volledige publicatie