Publicatieoverzicht cliëntondersteuning

22 januari 2016

Door de decentralisaties in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Veel gemeenten zijn nog druk bezig om deze functie een goede plaats te geven in het sociaal domein. Om gemeenten hierin te ondersteunen, heeft Movisie een selectie gemaakt van 27 publicaties over cliëntondersteuning.

Dit overzicht biedt gemeenten, en andere betrokken partijen, een uitgangspunt om de cliëntondersteuning lokaal verder vorm te geven.