Publicatieoverzicht LVB en GGZ

Voor professionals in de omgang met mensen met een LVB- en/of GGZ-problematiek

21 februari 2017

In dit publicatieoverzicht vinden professionals handvatten en methodieken om mensen met LVB en/of GGZ-problematiek beter te kunnen vinden en helpen. De brochure biedt een overzicht van relevante publicaties en websites voor professionals.

Deze publicatie is verschenen in het kader van het programma Integraal Werken in de Wijk; een samenwerking tussen Movisie, Vilans, Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos-instituut, NCJ en de Werkplaatsen Sociaal Domein.

Deze publicatie is gemaakt door de praktijkprofessionals in samenwerking met de Werkgroep bijzondere Doelgroepen onder redactie van Britta Ruijters.