Rapport: Effectieve publieke dienstverlening aan lager opgeleiden

Het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht heeft met subsidie van Instituut Gak onderzocht welke belemmeringen lager opgeleiden ervaren bij het gebruik van publieke dienstverlening op het terrein van sociale zekerheid en de financiële kant van het gebruik van zorg.

Het onderzoek biedt inzicht in belemmeringen in een aantal proceselementen waarmee lager opgeleiden problemen ervaren en hoe de beleving van het gebruik van publieke dienstverlening een tweede set belemmeringen vormt. Er worden drie samenwerkingspijlers zichtbaar die verklaren hoe het komt dat trajecten in de publieke dienstverlening goed of minder goed verlopen.

💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.