Rapportage vormen van doelgroep en processturing in de praktijk

4 praktijkcases. Fase 3 van het programma De optimale weg naar participatie

13 november 2015

Voorbeelden van keuzes die vijf gemeenten maken bij uitvoering van de Participatiewet. De voorbeelden geven inzicht in de consequenties van gemeentelijke beleidskeuzes bij de inrichting van het uitvoeringsproces van de Participatiewet.

De belangrijkste uitgangspunten die de gemeenten hebben geformuleerd bij het inrichten en sturen op de uitvoering van de Participatiewet zijn op een rij gezet. Vervolgens is kaart gebracht hoe de vijf betrokken gemeenten een zelfde case oppakken en vormgeven. Zodat op caseniveau zichtbaar wordt of een verschil in uitgangspunten ook leidt tot een andere aanpak. En zo ja, wat dan de belangrijkste verschillen zijn in aanpak en in uitkomst.

Bron