Reactie op zwartboek FNV en uitzending van Nieuwsuur over werken in de bijstand

Brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris van SZW mevrouw Klijnsma

22 april 2013

Gemeenten mogen mensen in de bijstand een tegenprestatie vragen voor behoud van hun bijstandsuitkering. Over de manier waarop dit gebeurt heeft de FNV een zwartboek samengesteld, is een uitzending van Nieuwsuur geweest en er is een gerechtelijke uitspraak geweest. Dit alles heeft in de media veel aandacht gekregen. De staatssecretaris reageert in deze brief op al deze vier zaken en voldoet daarmee aan twee verzoeken van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De FNV heeft in februari  2013 de rapportage ‘Werken in de bijstand, allesbehalve gewoon goed werk’ gepubliceerd. De FNV ziet op basis van deze verhalen een aantal risico's voor bijstandsgerechtigden en misbruik  van de regeling door gemeenten. Ook is met de gerechtelijke uitspraak het aantal uur van het contract waarin de tegenprestatie wordt vastgelegd gelimiteerd.

De staatssecretaris beroept zich in haar reactie op de verantwoordelijkheid van en de vrijheid van uitvoering door gemeenten. De staatssecretaris vindt een open debat goed en informeert de gemeenten over het zwartboek en de gestelde kaders zoals geformuleerd in deze brief (aard en duur van de tegenprestatie, begeleiding en scholing van de bijstands uitkeringsgerechtigde).