Rechtsvormen sociale teams. Overwegingen en keuzes

Het besluitvormingsproces in 4 stappen

19 juni 2015

Welke rechtsvorm past het beste bij de opdracht van het wijkteam? Voor gemeenten is het besluitvormingsproces in vier opvolgende stappen uitgewerkt.

Weet je als gemeente wat het sociale wijkteam moet realiseren, dan kun je goed richting geven aan het opzetten en inrichten van de teams. Met  behulp van vragen komen beleidsmatige en praktische overwegingen en wensen van de gemeente aan bod. Aan de hand daarvan kan een opzet voor de gewenste organisatie worden gemaakt.

Dubbele opdracht

Gemeenten hebben de regie bij het inrichten en organiseren van het sociaal domein, en bij de oprichting en organisatie van sociale wijkteams. Gemeenten werken binnen het sociaal domein aan het garanderen van continuïteit van zorg en ondersteuning. Op de langere termijn is een belangrijk doel het werken aan innovatie. Een betere zorg met minder geld vraagt om vernieuwing. Startende sociale wijkteams hebben te maken met deze dubbele opdracht. Hoe als gemeente te keizen voor een rechtsvorm die recht doet aan beiden?

Download de handreiking 'Rechtsvormen sociale wijkteams'

Auteur
Charlotte Fruytier, Arbeidsrecht & Bestuursrecht i.s.m. de gemeenten Arnhem, Borger-Odoorn, Eindhoven, Enschede, Geldrop-Mierlo / Waalre en Leeuwarden
Jaar
2015
Uitgever(s)
VNG
Type
Handreiking