Reclasseren in de buurt

Samen zorgen voor veiligheid

‘Samen zorgen voor veiligheid’, zo luidt de subtitel van dit rapport. Reclassering Nederland zet zich in om te voorkomen dat mensen (opnieuw) een delict plegen. Ze probeert zichzelf als organisatie daarin steeds te verbeteren. Met reclasseren in de buurt heeft Reclassering Nederland onderzocht hoe zij letterlijk en figuurlijk dicht bij de cliënt kan komen.

Het doel van Reclassering Nederland (RN) is het voorkomen en verminderen van crimineel gedrag. Dat doet ze door risico’s zoveel mogelijk te beheersen en een dader of verdachte te stimuleren crimineel gedrag te veranderen. In 2019 is binnen RN op regionaal niveau gevraagd om een kort plan van aanpak aan te leveren dat bij kan dragen aan de uitgangspunten van bevlogen teams in buurt. Er werd vervolgens gekeken hoe dit plan het beste uit te voeren. Uiteindelijk leidde dit tot 9 experimenten onder de naam Reclasseren in de buurt’.

Movisie was gevraagd om de experimenten te begeleiden en de resultaten van het onderzoek te rapporteren. Movisie ondersteunde zowel de leerprocesbegeleiders als de onderzoekers.

Welke conclusies kunnen we uit de 9 experimenten trekken? In het rapport lees je de tien belangrijkste conclusies inclusief aanbevelingen.