Regenbooggids voor gemeenten vernieuwd

De Regenbooggids voor gemeenten is vernieuwd en geactualiseerd. De nieuwe gids, boordevol tips en voorbeelden, laat zien hoe gemeenten en hun samenwerkingspartners lhbti+ beleid kunnen ontwikkelen en versterken, of bestaand diversiteits- of inclusiebeleid kunnen uitbreiden.

De Regenbooggids is bestemd voorbeleidsadviseurs, gemeenteraadsleden en wethouders maar ook voor samenwerkingspartners van gemeenten, de uitvoerders van het lokale beleid. Hij laat zien waarom het belangrijk is dat gemeenten aandacht besteden aan lhbti+ beleid. Ook bevat hij onder andere een stappenplan waarmee je lokaal lhbti+ beleid kunt ontwikkelen, in samenwerking met partners.

Eén van de hoofdstukken, ‘Over wie gaat het?’, beschrijft subgroepen die zich om uiteenlopende redenen in een kwetsbare positie bevinden en daarom specifiek aandacht verdienen van de gemeente.

Voorbeelden

De Regenbooggids is een praktische digitale publicatie, vol inspirerende goede voorbeelden van andere gemeenten. Toegankelijk en enthousiasmerend, zodat alle Nederlandse gemeenten aan de slag kunnen.

De vorige versie van de Regenbooggids verscheen in 2017. In 2021 werd deze gids tussentijds aangevuld met een addendum over de aanpak van discriminatie. De nu juist verschenen gids – oktober 2022 - bevat veel nieuwe voorbeelden en schetst de laatste stand van zaken en inzichten met betrekking tot lhbti+ beleid.

Download de volledige publicatie