Regionale broedplaatsen voor onderzoek en praktijkleren

Position Paper Werkplaatsen Sociaal Domein

17 november 2017

Deze Position paper van de Werkplaatsen Sociaal Domein dient als een startpunt om samen met andere kennispartners te komen tot een versnelling in het verwezenlijken van de transformatie in het sociale domein.

De transitie en vooral de daaruit voortvloeiende transformaties in het sociale domein zijn in volle gang. De Werkplaatsen Sociaal Domein vervullen al vele jaren een waardevolle functie op het regionale niveau. Het zijn broedplaatsen waar we met elkaar leren en samen oplossingen aandragen voor lokale uitdagingen. Het nest is gebouwd door een collectief van regionale partners. De gelegde eieren zijn van waarde voor de eigen regio. Maar de Werkplaatsen hebben ook veel te bieden voor andere regio’s en voor landelijke kennispartners. Voor de Werkplaatsen staat het belang van de regionale leer- en kennisontwikkeling voorop: de praktijk vooruit helpen met kennis. Dit position paper is een startpunt om samen met andere kennispartners te komen tot een versnelling in het verwezenlijken van de transformatie in het sociale domein.

Jaar
2017
Uitgever(s)
Movisie
Type
Brochure
Pagina's
8