De reis naar onafhankelijke cliëntondersteuning in De Wolden

Inzichten en aanbevelingen vanuit de ervaringen in gemeente De Wolden

24 november 2021

Enkele jaren geleden formuleerde het College van Burgermeester en Wethouders in De Wolden de opgave om met cliëntondersteuning aan de slag te gaan. In de zomer van 2018 ging een projectgroep aan de slag en sloot gemeente De Wolden zich aan bij het Koploperproject Cliëntondersteuning. Een belangrijk doel was om cliëntondersteuning nog onafhankelijker te organiseren in De Wolden. Nu - drie jaar later en in samenwerking met inwoners, de lokale welzijnsorganisatie en professionals - zijn de resultaten zichtbaar.

De Wolden is de eerste gemeente in Nederland die via een onafhankelijke stichting de onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) aanbiedt aan haar inwoners. Hoe zijn de ervaringen met het oprichten van de stichting in De Wolden? En welke tips hebben de betrokkenen voor andere gemeenten? In dit kennisdocument beschrijven we de gezette stappen tijdens de oprichting van deze stichting en wat je kan leren van dit proces.

Versterken cliëntondersteuning

Het doel van dit kennisdocument is het inspireren van andere gemeenten met de werkwijze en uitvoering van het versterken van cliëntondersteuning in gemeente De Wolden. De focus op onafhankelijkheid en de unieke aanpak om dat te borgen kan voor andere gemeenten interessant zijn om van te leren. Het kennisdocument geeft onder andere zicht op de te nemen stappen, succesfactoren en ervaringen die zijn opgedaan tijdens het proces in de gemeente De Wolden. Op die manier hoeven andere gemeenten niet het gehele idee of proces te kopiëren, maar kunnen zij ook elementen gebruiken die hen aanspreekt van de aanpak in De Wolden.