De resultaten van het Verbetertraject Toegang

Op weg naar een merkzame en duurzame verbetering voor inwoners

We zijn ondertussen twee jaar bezig met het Verbetertraject Toegang sociaal domein. De beoogde resultaten zijn gerealiseerd en de lokale trajecten hebben meerwaarde voor lokaal en landelijk beleid én de praktijk. In deze publicatie delen we de resultaten en gaan we in op de veranderingen die nog nodig zijn op het gebied van samenhang, inwonerbetrokkenheid en uitvoering.

Verbetertraject Toegang

In dit verbetertraject duidt 'toegang' op de wijze waarop mensen terecht kunnen met hun vraag om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Gemeenten kunnen dit op hun eigen manier organiseren. Het verbetertraject legt de focus op de periode dat een inwoner een hulpvraag heeft in het dagelijks functioneren, onafhankelijk van of hij of zij zich daar bewust van is. 

Gemeenten zijn, samen met uitvoering en inwoners, aan de slag gegaan met vraagstukken rondom het integraal inrichten van de toegang, bereikbaarheid en preventie. Ook was er aandacht voor samenwerking met inwoners, ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners. En hoe je de wetten zó in kunt zetten dat ze inwoners dienen en de integrale samenwerking tussen professionals verbeteren. 

Tijdens de verbetertrajecten is meermaals de frictie opgezocht, dat is positief. Lokaal en landelijk hebben gemeenten, inwoners en cliëntenorganisaties de samenwerking gezocht om aan deze veranderopgave te werken. Landelijk waren de gesprekken tussen gemeenten en cliëntorganisaties soms behoorlijk ingewikkeld. Er waren tegengestelde belangen, maar er was ook begrip voor het verhaal en de context van waaruit men sprak. 'Het Verbetertraject Toegang sociaal domein heeft ons daardoor verder gebracht,' aldus de stuurgroep, 'en is een bouwsteen om op door te bouwen. Die ervaringskennis houden we vast om veranderingen en vernieuwingen in de gemeentelijke organisaties te realiseren. Daarbij is het cruciaal om dat samen te doen met de mensen om wie het gaat.'

Vragen naar aanleiding van dit rapport? Neem contact op via toegang@movisie.nl

Download het volledige rapport:

Resultaten-verbetertraject-toegang-2022.pdf 6.11 MB