De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

Aandacht voor iedereen, kennisdossier 1

Het programma ‘Aandacht voor Iedereen’ heeft als doel het toerusten van Wmo-raden en belangenbehartigers. Eén onderdeel van het programma is het beschikbaar stellen van goede voorbeelden uit de praktijk waarmee Wmo-raden hun adviesrol des te beter kunnen vervullen als de gemeenten hun beleid ontwikkelen. De landelijke kennisinstituten Movisie en Vilans verzamelen en verrijken deze voorbeelden in samenwerking met twee kennismakelaars van het programma.

De functie cliëntondersteuning in de Wmo is belangrijk om burgers eigen keuzes te kunnen laten maken en te zorgen dat zij de goede begeleiding krijgen. Ervaringsdeskundigen, mensen die de ervaring van cliënt hebben en die kunnen overstijgen, zijn van groot belang in cliëntondersteuning. Zij kunnen kwetsbare burgers soms beter bereiken dan professionals en daardoor de begeleiding toegankelijker maken. Bovendien groeien de ervaringsdeskundigen zelf als persoon als zij hun talenten en ervaringen kunnen inzetten. Bij de invulling van de functie begeleiding door de gemeenten kunnen ervaringsdeskundigen dus een belangrijke rol vervullen. In dit dossier worden de meerwaarde, de rollen en de randvoorwaarden voor de inzet van ervaringsdeskundigen uiteengezet.

Bron