Routekaart voor collectief werken

Een stappenplan voor een betere samenwerking

Signaleer je dat zich in jouw gemeente of wijk bij inwoners vaak dezelfde sociale problematiek voordoet? Wil je de hulpvragen van inwoners met elkaar verbinden en gebruikmaken van collectieve oplossingen? De routekaart voor collectief werken kent vier stappen en helpt om alle betrokkenen hun rol te laten nemen zodat hun samenwerking meer oplevert.

Inwoners geven vaak de voorkeur aan deelname aan collectieve activiteiten omdat hun problemen dan niet geïndividualiseerd worden en persoonlijke ontwikkeling en competenties worden gestimuleerd. Door collectieve activiteiten wordt hun sociale netwerk groter en de onderlinge zorgzaamheid en het omzien naar elkaar versterkt.

Bekijk en download hier het magazine COLLECTIEF

Wat is collectief werken?

Inwoners geven vaak de voorkeur aan deelname aan collectieve activiteiten omdat hun problemen dan niet geïndividualiseerd worden en persoonlijke ontwikkeling en competenties worden gestimuleerd. Door collectieve activiteiten wordt hun sociale netwerk groter en de onderlinge zorgzaamheid en het omzien naar elkaar versterkt.

De routekaart kent vier stappen, met handvatten voor uitvoering:

  1. Het verkennen van een veelvoorkomend sociaal vraagstuk in de wijk
  2. Maak een plan van aanpak
  3. In uitvoering; samen aan de slag
  4. Leren, bijsturen en afronden

Collectief werken helpt om problematiek duurzamer op te lossen en soms ook te voorkomen. In de routekaart worden ook randvoorwaarden voor collectief werken benoemd, die helpen om inwoners en professionals hierin te laten samenwerken.

Bekijk en download de routekaart

Download de volledige publicatie