Routekaart: Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen

Eenzaamheid van inwoners voorkomen en verminderen. Hoe ga je daar als gemeente mee aan de slag? In deze routekaart geven we antwoord op de vragen: hoe organiseer je de aanpak van eenzaamheid en hoe voorkom en verminder je de eenzaamheid onder inwoners in jouw gemeente?

De routekaart, ontwikkeld voor projectleiders maar ook interessant voor andere betrokkenen, bestaat uit twee hoofdonderdelen: tips voor het organiseren van de aanpak van eenzaamheid en manieren om eenzaamheid onder inwoners te verminderen of voorkomen.

Organiseren van de aanpak

  • Verkenning: hoe staat het ervoor in jouw gemeente?
  • Plan van aanpak: waar moet je allemaal aan denken?
  • Commitment: hoe zorg je voor bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid, budget en capaciteit?
  • Sterk netwerk: hoe werk je effectief samen met bijvoorbeeld ondernemers, woningbouwverenigingen en het onderwijs?
  • Monitoren en evalueren: worden de opgestelde doelen bereikt?

Manieren om eenzaamheid te verminderen/voorkomen

  • Bewustwordingscampagne: hoe verspreid je de boodschap in de gemeente, welke middelen zet je in? 
  • Preventie: doorbreek taboes, wat kun je doen om eenzaamheid te voorkomen? 
  • Signaleren en bespreken: in gesprek gaan over eenzaamheid, wie kan daar een rol in spelen en hoe doe je dat?
  • Ondersteunen en activeren: wat heeft de doelgroep nodig?