Routekaart vernieuwing cliëntenparticipatie

Als gemeente heeft u sinds de transities te maken met een bredere en nog meer diverse groep cliënten. Om ook voor hen passend beleid te maken is het handig als u in direct contact staat met inwoners, zeker met doelgroepen die nieuw voor u zijn. Essentieel zijn vormen van contact om beter aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van bijvoorbeeld jongeren of inwoners met een verstandelijke beperking.

Wilt u aan de slag om inwoners meer te betrekken bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid in het sociaal domein? Deze routekaart laat u in zes processtappen en met voorbeelden zien hoe zo’n proces van vernieuwing eruit kan zien.