Ruim op die regels

Evaluatie experimentprogramma

13 juni 2016

Burgers starten steeds vaker eigen initiatieven. In het experimentprogramma ‘Ruim op die Regels’ onderzocht Platform31 in samenwerking met tien gemeenten en elf initiatieven hoe belemmerende regelgeving maatschappelijke initiatieven in de weg zit.

Na twee jaar rondt het experimentenprogramma af met deze evaluatie. Uit het experimentprogramma blijkt dat het niet nodig is om wetgeving aan te passen om de activiteiten van de initiatieven uit te voeren. Er is vaak ruimte binnen de bestaande regels, maar deze moet actief gezocht worden. Vervolgens vraagt het veel doorzettingsvermogen om juridisch goed geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden binnen de regels bieden. De evaluatie geeft ook een top vijf van aanbevelingen voor zowel initiatieven, gemeenten, het rijk en de VNG.

 

Auteur
R. Blank; R. Spelier; A. Davies
Jaar
2016
Uitgever(s)
Platform31
Type
Evaluatieonderzoek