Samen bouwen aan een sterke sociale basis voor ouderen

10 vragen en antwoorden

Wie en wat hebben mensen nodig om gezond oud te worden in hun eigen wijk? In deze oplegger staan 10 vragen voor een zinvol gesprek tussen gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen, (sociale) wijkteams, woningbouwverenigingen, mantelzorgers, ouderen, vrijwilligers om te komen tot afspraken en acties voor het versterken van de sociale basis voor ouderen.

De vragen zijn mede gebaseerd op het onderzoek ‘100 keer sociaal werk’ en de bijbehorende podcast van de voormalige ‘sociaal werkers van het jaar’ Jenny Zwijnenburg en Sjef van der Klein waarbij ook de werkpraktijk van Tilburg en de rol van de gemeente en VWS worden besproken. Bij een aantal vragen is een link gelegd naar een kennisdossier of onderzoek waarin je meer informatie kunt vinden over dit onderwerp.

De vragen staan hieronder alvast op een rijtje, de antwoorden vind je in de oplegger.

Download oplegger

  1. Hebben we wel hetzelfde beeld van wat een sociale basis is?
  2. Wie zijn dan de ouderen in onze wijk / buurt / dorp en welke behoeften hebben zij?
  3. Hoe ziet de leefomgeving van ouderen eruit?
  4. Wie zijn de professionals die verbindingen kunnen leggen?
  5. Wat kan en wil de omgeving van ouderen?
  6. Welke professionele inzet is er dan nodig en beschikbaar?
  7. Meer specifiek voor sociale professionals: welk handelen wordt er van hun gevraagd en hebben we dan de professionals met de juiste deskundigheid in huis?
  8. Hoe kunnen we zo goed mogelijk samenwerken?
  9. Hoe organiseren we voldoende investering in de sociale basis?
  10. Hoe brengen we in beeld of de sociale basis voor ouderen is versterkt?

Tekening-sociale-basis-ouderen

Tekening van de 10 typen ouderen die sociaal werkers helpen in de sociale basis. Er is een indeling gemaakt op basis van hoe actief zij nog zijn voor elkaar en in de wijk.