Samen met jeugd en ouders

Duurzame participatie voor effectieve jeugdhulp

5 oktober 2015

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en jeugdigen als partner te zien in de jeugdhulp: vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de evaluatie van beleid en hulpverlening. Zij weten wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Het gaat daarbij zowel om participatie bij hun eigen hulp, als ook om deelname aan de ontwikkeling van beleid en kwaliteitsbewaking of -verbetering bij jeugdhulporganisaties.

In deze handreiking staat beschreven waarom cliëntenparticipatie voor gemeenten van belang is, hoe die participatie eruit kan zien, en wat daarbij succesfactoren zijn. Er wordt ingegaan op het gebruik van de eigen kracht van cliënten, de inzet van ervaringsdeskundigen, eigen beheer over het dossier, en de rol van de cliëntenorganisaties. Deze publicatie is geschreven in opdracht van het Kennisnetwerk Jeugd en ouders als partner.
Auteur
Welling M.
Jaar
2015
Uitgever(s)
NJI en Movisie
Type
Handreiking
Pagina's
17