Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren

6 mei 2015

Alle partijen in de langdurige zorg – cliënten, professionals, zorgaanbieders, kennisinstituten, toezichthouders en beleidsmakers – hebben hun visie op het vraagstuk kwaliteit gegeven. Er is veel eensgezindheid in het streven naar persoonsgerichte zorg: zorg die aansluit bij de behoeftes en individuele voorkeuren van de cliënt, geboden door een deskundige professional die kennis van zaken kan vertalen in goede zorg in de individuele situatie. In

In deze notitie is uitgewerkt welke prioriteiten uit de gesprekken met de partijen naar voren zijn gekomen om goede langdurige zorg mogelijk te blijven maken.

Bron

Auteur
Zorginstituut Nederland
Jaar
2015
Uitgever(s)
Zorginstituut Nederland
Type
Publicatie
Pagina's
27