Samen ondersteuning vernieuwen VNG vernieuwingsagenda

VNG-Vernieuwingsagenda maatschappelijke ondersteuning

21 juli 2015

Met de invoering van de Wmo, de Jeugdwet en de participatiewet hebben gemeenten de opdracht te vernieuwen en te kantelen naar een nieuwe aanpak. De noodzaak voor vernieuwing vloeit voort uit de maatschappelijke veranderingen. Daarnaast zijn de drie nieuwe wetten in het sociale domein gestoeld op nieuwe paradigma’s en veronderstellingen.

Integraal beleid en de inwoner centraal

De VNG stelt twee pijlers centraal: namelijk integraal beleid en de inwoner centraal zetten. Integraal beleid betekend dat gemeenten(levens)breed kijken: welzijn, wonen en zorg, maar ook: gezondheid, werken, opvoeden. Daarnaast nemen gemeenten in hun beleid de inwoner als vertrekpunt. Dat betekent enerzijds het aanspreken van mensen op de eigen verantwoordelijkheid en die van hun sociale omgeving, waarbij overheidssteun aanvullend is. Anderzijds betekent het dat de inwoner, waar mogelijk, regie heeft over het eigen leven en zijn ondersteuning. Ook het bevorderen en honoreren van burgerinitiatieven hoort hierbij.

Dit is de derde uitgave in een reeks van de VNG over de verneuwingsagenda voor het sociale domein. Eerder schreef de VNG:

  • Bouwen op de kracht van burgers (uit 2012) , waarin de visie van de VNG is geformuleerd waar het bij de transformatie in het sociale domein om gaat; de veranderde, steeds complexere samenleving vraagt om maatwerk en integrale oplossingen
  • Gemeenten op weg naar 2020 (uit 2014) is als vertrekpunt toegevoegd  dat de overheid niet meer het monopolie heeft op de publieke zaak, maar dat inwoners steeds vaker het heft in handen nemen.

Klik hier voor de download van  'Samen ondersteuning vernieuwen'.

Jaar
2015
Uitgever(s)
VNG
Type
Publicatie