Samen werken aan transformatie in zorg en welzijn

Algemene folder Werkplaatsen Sociaal Domein

10 november 2016

Hoe zoeken Werkplaatsen Sociaal Domein op regionaal niveau oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken?

Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, onderwijs, kennisinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Ze richten zich op praktijkonderzoek, maatschappelijke innovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van maatschappelijke ondersteuning, arbeidsparticipatie en jeugd, en de achterliggende transformatie.

De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn het vervolg op de Wmo-werkplaatsen. De nieuwe naam past bij de verbreding van de werkplaatsen naar het gehele sociale domein. In deze folder leest u meer over wat de Werkplaatsen Sociaal Domein doen en waar zij op regionaal niveau oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.