Samenwerken met informele zorg

Tool: stilstaan bij lokale samenwerking rondom man­tel­zor­gon­dersteuning

Werk je samen in jouw buurt of wijk met andere organisaties aan de ondersteuning van mantelzorgers? Met deze tool kun je op een interactieve manier gezamenlijk stilstaan bij jullie samenwerking.

Voor het realiseren van goede mantelzorgondersteuning is betrokkenheid en inzet van verschillende organisaties nodig. Een goede samenwerking is hierbij belangrijk. Dat besef is er bij bijna iedereen wel, maar hoe je dat dan goed doet en welke stappen je hiervoor kunt zetten, blijkt in de praktijk vaak complex.

Netwerk vormen

Het kan daarom helpen om (regelmatig) stil te staan bij hoe je met elkaar aan de opgave van mantelzorgondersteuning werkt. Dit kan nuttig zijn aan de start van de vorming van een samenwerkingsverband/netwerk. Maar ook als je al met meerdere partners in een samenwerkingsrelatie zit. Dan is het van grote waarde om af en toe stil te staan bij verschillende condities en voorwaarden waarop deze relatie gestoeld is. Waarom werk je ook alweer samen? Wat is ieders belang hierbij? En zijn de afspraken over organisatie nog passend?

Werkvormen

Het programma In voor mantelzorg-thuis heeft een werkvorm ontwikkeld die je helpt om de samenwerking onder de loep te nemen en een boost te geven. De werkvormen zijn gebaseerd op de vijf condities voor succesvolle samenwerking van Kaats en Opheij. Bij elke conditie is een kort filmpje met uitleg. Vervolgens kun je met een interactieve werkvorm gezamenlijk de conditie verkennen en uitwerken. Het helpt jou en je samenwerkingspartners inzicht te creëren en afspraken te maken. De werkvorm kun je zowel in digitale als fysieke bijeenkomsten gebruiken. Er is bij alle werkvormen een duidelijke instructie.

De materialen