Samen zorgen voor Kwetsbare Ouderen

Onderzoeksrapportage over de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg

17 december 2013

Deze rapportage beschrijft de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg.

Overleg tussen deze verschillende hulpverleners komt weinig voor, en dan vooral tussen ‘centrale’ mantelzorgers enerzijds en verzorgenden en verpleegkundigen anderzijds, met name wanneer de oudere zelf minder goed in staat is de zorg zelf te organiseren. Formele en informele hulpverleners noemen veelal dezelfde succesfactoren in de samenwerking, namelijk goede communicatie en overleg over de zorg, een goede taakverdeling in de zorgverlening en een goede relatie tussen de hulpverleners.

Naast dit rapport zijn er ook brochures ontwikkeld voor mantelzorgers, medewerkers en managers in de thuiszorg om de samenwerking te verbeteren.

Dit is de tweede rapportage van het onderzoek. Het eerste deel heet  'Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen'.

Auteur:
 

Bron

Auteur
Ilse Zwart-Olde, Marianne Jacobs, Marjolein Broese van Groenou, Marieke van Wieringen
Jaar
2013
Uitgever(s)
Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit der Sociale Wetenschappen
Type
Rapport
Pagina's
87