Een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg

Kerncijfers, behoeften, zorgaanbod en impact

14 mei 2018

Dementie is een belangrijk volksgezondheidsprobleem met een grote impact. In de eerste plaats impact op mensen met dementie zelf, maar ook op hun sociale omgeving en de gezondheidszorg.

Op basis van bestaande informatie schetst deze rapportage een samenhangend beeld van dementie en dementiezorg in Nederland en de persoonlijke en maatschappelijke impact van dementie. Het ministerie van VWS gaf opdracht voor deze themarapportage, die tot stand kwam in een samenwerking tussen CBS, NIVEL, RIVM, SCP en Trimbos-instituut

Bron

Je vindt deze publicatie op de website van Nivel

Dementie Zorg voor elkaar
Bekijk eens de website van het programma Dementiezorg voor elkaar. Dit programma ondersteunt samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Om beter aan te sluiten bij de veranderende wensen en behoeften van die groeiende groep, moeten we de zorg en ondersteuning anders inrichten. Integraal en persoonsgericht. Over scheidslijnen van wonen, zorg en welzijn heen. Het programma Dementiezorg voor elkaar is ontwikkeld door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans in het kader van het Deltaplan Dementie.
Auteur
Francke, A. (NIVEL/VUmc) Heide, I. van der (NIVEL) Bruin, S. de(RIVM) Gijsen, R. (RIVM) Poos R. (RIVM) Veerbeek M. (Trimbos-instituut) Wiegers, T. (NIVEL) Willemse, B. (Trimbos-instituut)
Jaar
2018
Uitgever(s)
NIVEL
Type
Rapport
Pagina's
102