Samenwerken aan servicegerichte toegang

Tool: de routing naar mantelzorgondersteuning in beeld

Wil je in jouw gemeente de toegang tot mantelzorgondersteuning of respijtzorg verbeteren? Met deze tool breng je met verschillende partijen en op een interactieve manier de route van mantelzorgers naar ondersteuning in beeld.

Wat gebeurt er als een mantelzorger een vraag heeft over of een aanmelding doet voor ondersteuning? Welke weg leggen mantelzorgers af? Door met verschillende betrokken organisaties deze route in beeld te brengen, krijg je inzicht in elkaars werkprocessen en zie je waar nog kansen liggen voor verbetering. Dit helpt om de toegang tot mantelzorgondersteuning servicegerichter te maken. 

Toolkit

De tool is zo opgezet dat je aan de hand van een aantal stappen de weg die mantelzorgers afleggen met elkaar in beeld brengt. Dat doe je in twee bijeenkomsten en in verschillende stappen. Je kunt de route naar toegang zowel in een fysieke bijeenkomst als online in kaart brengen. In de handleiding lees je hoe je dat doet. Bij de handleiding horen twee PowerPoint-bestanden met werkvormen die je kunt gebruiken.

Het stappenplan

De eerste stap is het bepalen van de scope. Dit zorgt voor een afbakening van het proces dat jullie gaan uitpluizen. In de volgende stap breng je de verschillende rollen in beeld: wie zijn betrokken? Daarna ga je met elkaar de mogelijke stappen bespreken, zoals ‘gesprek met de klant’ of ‘brief sturen naar’. Je zet deze stappen op de juiste volgorde. Nadat je dit in kaart hebt gebracht bespreek je met elkaar wat de belangrijkste processtappen zijn. Bijvoorbeeld de stap waar de meeste mensen bij betrokken zijn. Deze ga je verder uitwerken. Wat gebeurt er allemaal in deze stap? Wie is betrokken? Welke instrumenten worden in deze stap gebruikt? Als laatste kijk je waar kansen zijn voor verbetering. Hier ga je mee aan de slag! 

Materialen

Download de volledige publicatie