Samenwerken tussen mantelzorgers en met vrijwilligers

Online magazine: samen de puzzel compleet maken

Samenwerken doe je omdat een ander iets heeft of kan wat jij niet hebt, kunt of doet. In het beste geval leidt samenwerking tot betere zorg en ondersteuning en minder overbelasting van mantelzorgers. Het verbetert de kwaliteit van leven voor de mantelzorger en de naaste voor wie hij zorgt. Het is van belang dat mantelzorgers door alle professionals die zij tegenkomen gezien worden als belangrijke gesprekspartner in de zorg voor hun naaste: zo hoeven ze niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Op deze pagina delen we tips en tools voor een succesvolle samenwerking.

Lees het hele magazine hier

integraal-samenwerken

Integraal samenwerken houdt in dat je als professional niet alleen denkt aan ondersteuning door jouzelf of andere professionals, maar ook stimuleert om gebruik te maken van het eigen netwerk en de informele mogelijkheden in de gemeente. Denk dan bijvoorbeeld aan het vrijwilligersaanbod. Samenwerking kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Je ziet dit mooi verbeeld in de volgende illustratie, gebaseerd op de inzichten van Pim Valentijn. In dit magazine zoomen we in op de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers rondom de hulpvrager.

Wil je meer weten over samenwerking tussen organisaties? Lees dan het magazine: Mantelzorgondersteuning op rolletjes laten (ver)lopen. 

 

'Vergeet niet de behoeften van de mantelzorger in gedachten te houden'

Wat levert integraal samenwerken op? 

Wereldwijd wordt samenwerking tussen professionals in zorg en welzijn enorm belangrijk gevonden. Het vergroot de kwaliteit en mensgerichtheid van zorg en ondersteuning. Het maakt het mogelijk om relevante informatie uit te wisselen tussen professionals, samen beslissingen te maken en het vergemakkelijkt doorverwijzen. Het leidt tot verbetering van bestaande diensten, of de ontwikkeling van nieuwe diensten, afgestemd op lokale behoeften en mogelijkheden. Een andere, niet onbelangrijke, opbrengst is werkplezier voor professionals. Door de samenwerking ontstaat het gevoel er niet alleen voor te staan. En daarnaast draagt het onderling kunnen uitwisselen van kennis, competenties en vaardigheden bij aan sterkere en kundige professionals. Lees hier verder. 

WIFA-model: aandachtspunten in de samenwerking met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor goede zorg aan en ondersteuning van hulpvragers én mantelzorgers. Een goede samenwerking tussen professionals en vrijwilligers is essentieel. Het WIFA-model helpt jou als professional hierbij. 


wifa-model

 

 

 

 

Wat kun jij doen om de verbinding met anderen te verstevigen? 

Fantastisch dat jij al samenwerkt met andere professionals om verschillende groepen mantelzorgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Je hebt vast goede ervaringen opgedaan en de meerwaarde van het samenwerken ervaren. Wil je de samenwerking verder verstevigen om samen met anderen nog meer te betekenen voor de mantelzorger? Bouw dan aan een of meerdere van de volgende vijf bruggen.

  1. Sluit je aan bij een lokaal netwerk. Is er een netwerk in jouw werkgebied, bijvoorbeeld rondom mantelzorgondersteuning voor werkende mantelzorgers of mantelzorgers die zorgen voor iemand met ggz-problematiek? Wie weet zit een collega van jou in dat netwerk of kun je er zelf aan deelnemen. 
  2. Word lid van een inhoudelijke werkgroep in jouw vakgebied. Regelmatig worden er werkgroepen of projecten in een gemeente of wijk georganiseerd waar professionals uit verschillende organisaties bij elkaar komen. Bijvoorbeeld een project met rondom jonge mantelzorgers waar verschillende organisaties aan deelnemen, of een werkgroep die zich bezighoudt met mantelzorgers met een migratieachtergrond.
  3. Benut bestaande contactmomenten. Uit de praktijk is gebleken dat bestaande periodieke contactmomenten, zoals een multidisciplinair overleg, een dialoogoverleg of moreel beraad, erg waardevolle momenten zijn om in verbinding te blijven.
  4. Bezoek 'netwerkplekken of -evenementen'. Bonus! Vaak levert het jou nog meer werkplezier op door ervaringen te delen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere professionals.
  5. Maak gebruik van online platforms. OZOverbindzorg en CarenZorgt zijn voorbeelden van digitale platformen waar de mantelzorger en alle betrokken professionals rondom een zorgvrager in kunnen samenwerken en communiceren.

Verder lezen? Lees hier meer.

Tools voor samenwerken tussen professionals en met vrijwilligers 

Ook interessant

In ons magazine In voor mantelzorg #3 delen we meer tips, ervaringen en tools over samenwerking met mantelzorgers. Het hele magazine lees je hier. Benieuwd naar de andere magazines over thema's als digitaal samenwerken en respijtzorg? Ga dan naar deze pagina.