Samenwerking tussen mantelzorgers en organisaties

Online magazine: mantelzorg op rolletjes laten (ver)lopen

Van zorgorganisatie tot gemeente en van welzijnsinstelling tot vrijwilligersorganisatie: bij de ondersteuning van mantelzorgers zijn vaak veel organisaties betrokken. Hoe kunnen al deze organisaties er gezamenlijk voor zorgen dat de ondersteuning op rolletjes verloopt?

Lees het hele magazine hier

Waarom is samenwerken belangrijk?

Het aantal mensen in een kwetsbare positie in de samenleving neemt toe, terwijl er straks minder mensen zijn om voor hen te zorgen. Het beroep dat we doen op mantelzorgers neemt toe. Dat betekent dat we de zorg op een andere, efficiëntere manier zullen moeten organiseren.  

integraal-samenwerken

Integraal samenwerken 

Integraal samenwerken houdt in dat je als organisatie niet alleen kijkt naar het aan ondersteuningsaanbod door je eigen organisatie, maar dat je juist focust op het verbeteren van de ondersteuning van mantelzorgers door lokaal of regionaal in samenwerkingsverbanden elkaar te versterken. Samenwerking kan op verschillende niveaus plaatsvinden. Je ziet dit mooi verbeeld in de illustratie, gebaseerd op de inzichten van Pim Valentijn. Meer weten over integraal samenwerken? Lees dan hier verder. 

Stap voor stap een netwerk opbouwen

In verbinding zijn en blijven met mantelzorgers en goed contact onderhouden is van belang om goed samen te werken. Een vertrouwensband opbouwen door elkaar te kennen en te weten wat je van elkaar kunt verwachten: het draagt bij aan een prettige samenwerking. Wanneer je goed in contact bent met mantelzorgers kun je bijvoorbeeld signalen van overbelasting waarnemen en samen verkennen wat de mantelzorger kan helpen. Het opbouwen van zo'n verbinding en een vertrouwensband begint met het maken van contact. Belangrijk hierbij is het de gezamenlijke opgave te formuleren. Benieuwd naar andere praktische tips? Hier lees je meer. 

De vijf condities voor succesvolle samenwerking 

Voor het werken aan lokale vraagstukken rondom mantelzorgondersteuning is samenwerking met andere organisaties nodig. Om deze samenwerking te laten slagen zijn er diverse factoren om rekening mee te houden. De vijf condities voor succesvolle samenwerking van Kaats & Opheij kunnen helpen.

 1. Formuleer een gezamenlijke ambitie. Een vloeiende samenwerking start met een heldere, gedeelde ambitie. Het juiste gesprek voeren over wat jullie willen bereiken en wat jullie daaronder verstaan, is belangrijk om een samenwerking soepel te laten starten.
 2. Verken de belangen. Alle organisaties die betrokken zijn, hebben ook allemaal eigen belangen. We vinden het meestal lastig om te bespreken welke belangen een rol spelen. Maar het is wel belangrijk om dat te doen. Het helpt om elkaar beter te begrijpen.
 3. Bouwen aan relaties. Samenwerking is mensenwerk. Vloeiende samenwerking valt of staat met mensen die er iets van willen maken. Daarvoor is het belangrijk elkaar te kennen. 
 4. Organiseren van samenwerkingsstructuur. In een goede netwerksamenwerking is niemand de baas. Toch moeten er keuzes en besluiten genomen worden. Hoe doe je dat? Het praktisch organiseren van de samenwerking rondom mantelzorgondersteuning is een volgende stap die aandacht vraagt.
 5. Proces van samenwerking blijven bewaken en evalueren. Het samenwerkingsproces verloopt nooit exact hetzelfde. Het is goed om regelmatig het gesprek te voeren over hoe de samenwerking gaat. Dat helpt om de samenwerking gezond te houden. 

Zelf aan de slag? Bekijk dan de tool 'stilstaan bij lokale samenwerking rondom mantelzorgondersteuning'

Duurzame samenwerking

Samenwerken aan mantelzorgondersteuning is niet iets wat vanzelf gaat als je het eenmaal ingericht hebt. Netwerksamenwerking vraagt blijvend aandacht. Zorg dat je kansen op duurzame verbetering blijft benutten. Hoe zorg je voor blijvende verandering? Suzanne Verdonschot deed er onderzoek naar. In onderstaande video vertelt ze meer over het belang van verbreden. Daarbij maak je de vernieuwing 'besmettelijk' en zorg je dat zoveel mogelijk mensen in verschillende organisaties mee gaan doen. Benieuwd naar meer tips? Kijk dan hier verder.

Handige tools: stilstaan bij samenwerking

 • Stilstaan bij samenwerking. Op basis van de vijf condities van goede samenwerking van Kaats & Opheij is een tool ontwikkeld om de samenwerking te evalueren. Bekijk hem hier. 
 • De doelenboom. Een doelenboom bestaat uit een stip op de horizon (hoofddoel), kleinere doelen die naar het einddoel toewerken en vervolgens concretere doelen die op korte termijn te realiseren zijn. 
 • Waardenkaart. Een waardenkaart is een hulpmiddel om de overtuigingen en waarden van iemand, zijn organisatie en zijn netwerk te delen. 
 • Landkaart. Met een landkaart kun je onderzoeken hoe een goede werkrelatie eruitziet en welke randvoorwaarden nodig zijn. 
 • Hoe bouw je een dementienetwerk. Bij regionale dementiezorg  Deze publicatie geeft tips en tools over hoe je een dementienetwerk opbouwt. 
 • Belangen in samenwerking. In samenwerking tussen professionals, organisaties en financiers spelen belangen altijd een rol. Hier lees je meer over hoe je daar mee om kunt gaan. 
 • Stappenplan: samenwerken in netwerken. In iedere lokale situatie kan een netwerk er anders uit zien. In dit stappenplan staan de belangrijkste stappen voor het starten en behouden van een netwerk op een rij.  

Ook interessant 

In ons magazine In voor mantelzorg #4 delen we meer tips, ervaringen en tools over onderlinge samenwerking. Het hele magazine lees je hier. Benieuwd naar de andere magazines over thema's als digitaal samenwerken en respijtzorg? Ga dan naar deze pagina.