Schetsen van Mismatch

Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek

9 december 2013

In Schetsen van mismatch staat de aansluiting tussen hulpvrager en hulpverlener centraal. De auteurs laten duidelijk zien: er is kwaliteitswinst te boeken door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de levens van kwetsbare mensen.

Hoe ze aansluiten bij hun cliënten en hoe ze relaties met hen aangaan. Komt die aansluiting niet tot stand, dan ontstaat mismatch. De kans op mismatch wordt aanzienlijk verkleind als de professional zich verplaatst in het perspectief, de leefwereld en logica van de cliënt en daar zo nauw mogelijk bij aansluit. De auteurs zien dit als een professionele verantwoordelijkheid. Voor zorg waar mensen werkelijk beter van worden, is meer nodig dan werken volgens effectief gebleken interventies.

ISBN:9780-90-8869-102-7
Auteur
Goossensen, A. (red.); Kamp, J. van de; Bruurs, A.; Kuis, E.; Herwijnen, F. van; Dijke, J. van; Baart, A.;
Jaar
2014
Uitgever(s)
Movisie
Type
Rapport
Pagina's
112