Seks - waar ligt de grens

Wat maakt jongeren met een licht verstandelijke beperking kwetsbaar, wat maakt hen weerbaar?

21 december 2012

In de brochure vindt u een samenvatting van een kwalitatief onderzoek naar wat jongeren met een lichte verstandelijke beperking kwetsbaar dan wel weerbaar maakt om met seksueel grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

Het onderzoek bestond uit een literatuurstudie en groepsgesprekken met ervaringsdeskundigen - de jongeren met een lichte verstandelijke beperking zelf - en docenten uit het Amsterdamse praktijkonderwijs. De brochure biedt tevens aanknopingspunten om de weerbaarheid van deze jongeren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.

Download de brochure hieronder of bestel in de webwinkel

Auteur
Janssens, K.; Schakenraad, W.; Lammers, M.; Brants, L.
Jaar
2009
Uitgever(s)
MOVISIE
Type
Rapport
Pagina's
16
Prijs
€ 0,-