Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren (S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede

Serie handreikingen voor jeugdprofessionals

In Nederland groeit 1 op de 15 kinderen (6,6% in 2021) op in armoede. Professionals in het brede jeugddomein spelen een belangrijke rol in het signaleren en bestrijden van kinderarmoede. Om hen te ondersteunen is een serie handreikingen ontwikkeld: S.O.S-aanpak (Signaleren, Ondersteunen en Stimuleren) bij kinderarmoede. Onlangs verscheen het vierde deel: Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten.

Movisie en de themawerkgroep Armoede van de Werkplaatsen Sociaal Domein werkten mee aan de handreiking Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein voor professionals in het sociaal domein en de handreiking Omgaan met kinderarmoede in de jeugdgezondheid voor professionals in de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. 

In de handreikingen beschrijven lectoren Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool Groningen) concrete werkwijzen voor het Signaleren, het Ondersteunen en het Stimuleren (de S.O.S -aanpak) bij kinderarmoede. Zij brachten die in kaart met professionals, onderzoekers en ervaringswerkers. Dat maakt deze handreikingen zeer praktisch toepasbaar, klaar om te gebruiken voor professionals. In de handreikingen komen verschillende denk- en werklijnen uit het brede jeugd- en sociaal domein samen. Deze serie biedt professionals in het brede jeugddomein handvatten om een passende rol op zich te nemen in het omgaan met kinderarmoede en om daarin goed met elkaar samen te werken. 

In deze serie zijn ook twee handreikingen gericht op professionals uit het onderwijs verschenen.